Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Umowy sprzedaży jednostek unikniętej emisji (AAU)

W ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Skarb Państwa RP reprezentowany przez ministra właściwego ds. środowiska dokonał dotychczas 11 transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU):

 

 1. Umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Hiszpanii, z dnia 07.11.2009 r.;
 2. Umowa z partnerem Japonia 1, z dnia 03.03.2010 r.;
 3. Umowa z partnerem Japonia 2, z dnia 20.04.2010 r.;
 4. Umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Irlandii, z dnia 05.05.2010 r.;
 5. Umowa z Organizacją Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), z dnia 09.12.2010 r.;
 6. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego, z dnia 03.10.2011 r.;
 7. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy, z dnia 03.10.2011 r.;
 8. Umowa z Ministerstwem Rolnictwa, Żywności i Środowiska Hiszpanii reprezentującego Rząd Hiszpanii, z dnia 4.10.2012 r. ;
 9. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego, z dnia 16.11.2012 r.;
 10. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy, z dnia 16.11.2012 r.
 11. Umowa z Ministerstwem Środowiska, Lądu i Morza reprezentującym Rząd Włoch, z dnia 16 września 2015 r.

 

Jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji (KOSZI) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją wykonawczą dla umów sprzedaży AAU zawartych przez Skarb Państwa RP. Działania podejmowane przez KOSZI są nadzorowane przez ministra właściwego ds. środowiska.
 
 
NASZE SUKCESY
 

1. Umowa z partnerem Japonia 1, z dnia 03.03.2010 r.

Strona Polska z sukcesem wywiązała się z zobowiązań umownych. Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego "GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
Ze środków pochodzących z umowy AAU zrealizowano 64 przedsięwzięcia wybrane w dwóch naborach wniosków o dofinansowanie:
 • w ramach II naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego zrealizowano 20 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 71 259 837,67 zł; 
 • w ramach III naboru dla programu priorytetowego zrealizowano  44 przedsięwzięcia na łączną kwotę dotacji GIS 48 240 806,32 zł.
Łącznie w ramach 64 umów o dofinansowanie wypłacono 119 500 643,99 zł w formie dotacji GIS.
W ramach zrealizowanych przedsięwzięć zwiększono efektywność energetyczną 378 obiektów użyteczności publicznej. w tym 157 obiektów oświatowych, 21 obiektów akademickich, 134 obiektów służby zdrowia, 16 obiektów administracji publicznej, 17 obiektów kościelnych oraz 33 obiektów o innym przeznaczeniu.
Łącznie, w wyniku realizacji przedsięwzięć, w budynkach objętych termomodernizacją planowane jest uzyskanie oszczędności 535 tys. GJ energii cieplnej i elektrycznej rocznie. Dzięki takiej ilości zaoszczędzonej energii, uwzględniwszy specyfikę zrealizowanych przedsięwzięć, emisja CO2 do atmosfery powinna zostać  zmniejszona o 45,9 tys. Mg rocznie.
Więcej informacji na temat dofinansowanych przedsięwzięć można znaleźć w Końcowym Raporcie z Wykonania Planu Zazieleniania dla umowy AAU dostępnym w zakładce Raporty z realizacji umów sprzedaży AAU.
 

2. Umowa z Organizacją Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), z dnia 09.12.2010 r.

Strona Polska z sukcesem wywiązała się z zobowiązań umownych. Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego "GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" oraz Programu priorytetowego "GIS Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych".
Ze środków pochodzących z umowy AAU zrealizowano 76 przedsięwzięć wybranych w dwóch naborach wniosków o dofinansowanie:
 • w ramach III naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 61 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 67 998 605,65 zł; 
 • w ramach I naboru dla programu priorytetowego GIS Część 5) zrealizowano 15 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 71 658 283,11 zł.
Łącznie w ramach 76 umów o dofinansowanie wypłacono 139 656 888,76 zł w formie dotacji GIS.
W ramach zrealizowanych przedsięwzięć zwiększono efektywność energetyczną 331 obiektów użyteczności publicznej, w tym 42 obiektów Polskiej Akademii Nauk, 17 obiektów kultury, 146 obiektów oświatowych, 18 obiektów akademickich, 46 obiektów służby zdrowia, 13 obiektów administracji publicznej, 1 obiektu kościelnego oraz 48 obiektów o innym przeznaczeniu.
Łącznie, w wyniku realizacji powyższych przedsięwzięć planowane jest uzyskanie oszczędności 470,8 tys. GJ energii cieplnej i elektrycznej rocznie, w związku z czym emisja CO2 do atmosfery powinna zostać  zmniejszona o 46,3 tys. Mg rocznie.
Więcej informacji na temat dofinansowanych przedsięwzięć można znaleźć w Końcowym Raporcie z Wykonania Planu Zazieleniania dla umowy AAU dostępnym w zakładce Raporty z realizacji umów sprzedaży AAU.
 

3. Umowa z partnerem Japonia 2, z dnia 20.04.2010 r.
Strona Polska z sukcesem wywiązała się z zobowiązań umownych. Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego "GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Ze środków pochodzących z umowy AAU zrealizowano 16 przedsięwzięć  wybranych w dwóch naborach wniosków o dofinansowanie:
 • w ramach I naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego zrealizowano 13 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 53 183 338,34 zł; 
 • w ramach III naboru dla programu priorytetowego zrealizowano 3 przedsięwzięcia na łączną kwotę dotacji GIS 4 121 614,65 zł.
Łącznie w ramach 16 umów o dofinansowanie wypłacono 57 304 952,99 zł w formie dotacji GIS.
W ramach zrealizowanych przedsięwzięć zwiększono efektywność energetyczną 131 obiektów użyteczności publicznej, w tym 69 obiektów oświatowych, 35 obiektów służby zdrowia, 7 obiektów samorządowych, 1 obiekt instytucji kultury oraz 19 obiektów kościelnych.
Łącznie, w wyniku realizacji przedsięwzięć, w budynkach objętych termomodernizacją planowane jest uzyskanie oszczędności 306 tys. GJ energii cieplnej i elektrycznej rocznie. Dzięki takiej ilości zaoszczędzonej energii, uwzględniwszy specyfikę zrealizowanych przedsięwzięć, emisja CO2 do atmosfery powinna zostać  zmniejszona o 26 tys. Mg rocznie.
Więcej informacji na temat dofinansowanych przedsięwzięć można znaleźć w Raporcie z Wykonania Planu Zazieleniania dla umowy AAU dostępnym w zakładce Raporty z realizacji umów sprzedaży AAU.
 
 
4. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego, z dnia 03.10.2011 r.
Strona Polska z sukcesem wywiązała się z zobowiązań umownych, dotyczących wydatkowania środków i zakończenia realizacji przedsięwzięć. Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego "GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
Ze środków pochodzących z umowy AAU zrealizowano 63 przedsięwzięcia wybrane w dwóch naborach wniosków o dofinansowanie:
 • w ramach III naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 4 przedsięwzięcia na łączną kwotę dotacji GIS 2 874 277,74 zł; 
 • w ramach IV naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 44 przedsięwzięcia na łączną kwotę dotacji GIS 37 569 012,36 zł;
 • w ramach IV naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 15 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 13 417 149,46 zł;
Łącznie w ramach 63 umów o dofinansowanie wypłacono 54 085 301,88 zł w formie dotacji GIS.
W ramach zrealizowanych przedsięwzięć zwiększono efektywność energetyczną 282 obiektów użyteczności publicznej.
Łącznie, w wyniku realizacji powyższych przedsięwzięć planowane jest uzyskanie oszczędności 401,3 tys. GJ energii cieplnej i elektrycznej rocznie, w związku z czym emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona o ok. 36,6 tys. Mg rocznie.
Więcej informacji na temat dofinansowanych przedsięwzięć w ramach umowy AAU można znaleźć w Raporcie z Wykonania Planu Zazieleniania, dostępnym w zakładce Raporty z realizacji umów sprzedaży AAU.
 
5. Umowa z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy, z dnia 03.10.2011 r.
Strona Polska z sukcesem wywiązała się z zobowiązań umownych, dotyczących wydatkowania środków i zakończenia realizacji przedsięwzięć. Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego "GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
Ze środków pochodzących z umowy AAU zrealizowano 20 przedsięwzięć  wybranych w dwóch naborach wniosków o dofinansowanie:
 • w ramach III naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 1 przedsięwzięcie na łączną kwotę dotacji GIS 408 786,32 zł;
 • w ramach IV naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 10 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 10 216 010,00 zł;
 • w ramach IV naboru ogłoszonego dla programu priorytetowego GIS Część 1) zrealizowano 9 przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji GIS 8 325 494,50 zł;
Łącznie w ramach ww. 20 umów o dofinansowanie wypłacono 18 949 045,82 zł w formie dotacji GIS.
W ramach zrealizowanych przedsięwzięć zwiększono efektywność energetyczną 107 obiektów użyteczności publicznej.
Łącznie, w wyniku realizacji powyższych przedsięwzięć planowane jest uzyskanie oszczędności 151,6 tys. GJ energii cieplnej i elektrycznej rocznie, w związku z czym emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona o ok. 12,5 tys. Mg rocznie.

Więcej informacji na temat dofinansowanych przedsięwzięć w ramach umowy AAU można znaleźć w Raporcie z Wykonania Planu Zazieleniania, dostępnym w zakładce Raporty z realizacji umów sprzedaży AAU.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również