Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Projekt Budowania Potencjału LIFE

Projekt Budowania Potencjału LIFE

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w Polsce, działając od roku 2008  na mocy Porozumienia z Ministerstwem Środowiska. Zapewnia wsparcie polskim Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków LIFE i udziela dofinansowania jako Instytucja współfinansująca.

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016r. w ramach Umowy Dotacji – Projektu Budowania Potencjału LIFE, umowa nr LIFE14 CAP/PL/000011, podpisanej przez NFOŚiGW z Komisja Europejską, zakres działań KPK LIFE został poszerzony, dzięki dofinansowaniu KE uzyskanemu w ramach tej Umowy. Łącznie 14 krajów członkowskich UE realizuje projekty budowania potencjału na mocy Artykułu 19 (8) Rozporządzenia LIFE. Więcej informacji na stronie KE po wybraniu Capacity Building Projects: link

Projekty Budowania Potencjału dostępne są dla państw członkowskich UE w ramach Wieloletniego Programu Prac i zapewniają dofinansowanie działań służących budowaniu potencjału państw członkowskich, w tym krajowych lub regionalnych punktów kontaktowych w celu bardziej skutecznego wykorzystania możliwości Programu LIFE. Jesteśmy do dyspozycji Wnioskodawców z Polski i w ramach Projektu Budowania Potencjału oferujemy także dodatkowe działania, aby sprostać Państwa oczekiwaniom począwszy od doprecyzowania problemu środowiskowego, wyboru obszaru priorytetowego, określenia celów projektu, działań projektowych i przewidywanych efektów projektu. Prowadzimy szkolenia w zakresie pisania wniosków i oferujemy potencjalnym Wnioskodawcom indywidualne konsultacje.

Celem projektu jest upowszechnianie informacji na temat Programu LIFE i pozyskanie szerokiego spektrum grup docelowych, działających na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także pomoc w przygotowaniu najwyższej jakości wniosków LIFE i efektywne wykorzystanie dostępnych środków. Zachęcamy też do współpracy wszystkich zagranicznych wnioskodawców, zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych z polskim podmiotami. Prosimy o kontakt na adres:

life@nfosigw.gov.pl

PROJEKT BUDOWANIA POTENCJAŁU – LISTA ZADAŃ


A. Wdrażanie działań.

 A.1                                       Wyposażenie informatyczne dla KPK    
 A.2                                       Budowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi
 A.3                                       Szkolenia językowe     
 A.4                                       Szkolenia merytoryczne dla KPK              
 A.5                                       Konsultowanie wniosków LIFE        


B. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu

 B.1                                         Monitorowanie jakości i liczby wniosków składanych do KE
 B.2                                         Monitoring rozpowszechniania informacji o Programie LIFE    


C.  Działania w zakresie komunikacji i upowszechniania

C.1                                          Upowszechnienie informacji nt. Programu LIFE z wykorzystaniem  tłumaczeń
                                                dokumentów KE

 C.2                                         Dzień Informacyjny LIFE – w nowej formule 2016, 2017            
 C.3                                         Wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi oraz udział w seminariach i
                                                 konferencjach 
 C.4                                         Strona www Programu LIFE / listy mailingowe (newsletter)
 C.5                                         Publikacja materiałów informacyjnych                 
 C.6                                         Narzędzia informacyjne, Spot promocyjny              
 C.7                                         Materiały konferencyjne i promocyjne              
 C.8                                         Artykuły sponsorowane 1, 2, 3, 4         
 C.9                                         Interaktywne szkolenia e-learningowe
 C.10                                       Szkolenia dedykowane dla poszczególnych obszarów LIFE     


D. Zarządzanie projektem i monitorowanie postępu w realizacji projektu

 D.1                                        Zarządzanie realizacją projektu              
 D.2                                        System raportowania  
 D.3                                        Działania monitoringowe    


Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE nr: LIFE14 CAP/PL/000011

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również