Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Kontakt

W związku z bardzo dużą liczbą pytań, które wpływają do NFOŚiGW i MK może ulec czas udzielania odpowiedzi na nie. Dodatkowo informujemy, że nie będą udzielane odpowiedzi na te pytania, które są już zamieszczone na stronie internetowej. Zachęcamy do wnikliwej lektury dokumentacji konkursowej oraz FAQ.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce "Pytania i odpowiedzi"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Fundusz Współpracy Dwustronnej         

Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem  

Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się

Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach     

Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych         

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielane telefonicznie mają charakter wyłącznie pomocniczy.

Obowiązujące wytyczne oraz zasady programowe zawarte są w zatwierdzonych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej Operatora Programu oraz NFOŚiGW.

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również