Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Rozstrzygnięcie III naboru w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL02

04-04-2017, 13:18

03 kwietnia 2017 r. Operator Programu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów zgłoszonych w III naborze wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Dofinansowanie zostało przyznane dla czterech projektów na łączną kwotę udostępnioną w naborze tj. 319 405,86 zł.

Alokacja przeznaczona na III nabór okazała się niewystarczająca, aby zaspokoić oczekiwania wszystkich zainteresowanych wnioskodawców. W zakończonym już naborze złożonych zostało 11 wniosków na kwotę dofinansowania w wysokości 852 098,00 zł.

W związku z wyczerpaniem środków decyzją Operatora ostatni z czterech wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania może otrzymać, wyłącznie dofinansowanie w niższej niż wnioskowana wysokości. W przypadku udostępnienia dodatkowych środków w ramach Programu PL02 kwota dofinansowania dla czwartego projektu zostanie zwiększona, a Operator rozważy również możliwość wsparcia kolejnych pozytywnie ocenionych projektów, złożonych w ramach III naboru.

Lista zatwierdzonych do dofinansowania projektów oraz decyzja Operatora Programu:

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również