Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Informacja o zatwierdzeniu pierwszych wniosków o dofinansowanie nowych działań w projektach PL03

24-06-2016, 13:02

Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 informuje Beneficjentów o zatwierdzeniu wniosków o rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów.

Wskutek wygenerowanych oszczędności wolna pula środków, która mogła zostać przeznaczona na nowe działania w projektach wyniosła 255 699 EUR. Umożliwia to przyznanie dofinansowania 3 projektom w niepełnym zakresie (z uwagi na fakt, że zgłoszone zapotrzebowanie przekracza dostępne środki).

 

Tytuł projektu

Beneficjent

Dodatkowe dofinansowanie w Euro

Dodatkowe dofinansowanie w PLN

"Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim" 

WIOŚ w Olsztynie

71 697,00

296 531,62

"Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Strategii Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

35 017,00

144 826,81

"Analiza czynników wpływających na stan ekologiczny wód Zbiornika Sulejowskiego w oparciu o monitoring i zintegrowany model 3D zbiornika - MONSUL"

Politechnika Łódzka

134 752,00

557 320,80

 

W przypadku pojawienia się kolejnych oszczędności w pierwszej kolejności wolne środki będą przeznaczone dla powyższych wnioskodawców do pełnej wnioskowanej kwoty.


Kolejne wnioski o rozszerzenie zakresu, które pozytywnie przeszły weryfikację przeprowadzaną przez NFOŚiGW zostaną dofinansowane pod warunkiem dostępności środków.

 

Bieżące informacje będą publikowane na stronie internetowej Operatora Programu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również