Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Rozstrzygnięcie II naboru FWD PL02

23-06-2016, 13:21

22 czerwca 2016 r. Operator Programu zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach II naboru do Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Na liście znalazło się 6 projektów. Łączna kwota dofinansowania dla projektów, które znalazły się na liście wynosi 403 171,59 PLN.

Z uwagi na zgłoszenie wniosków na łączną kwotę dofinansowania niewyczerpującą dostępnej alokacji oraz konieczność zagospodarowania oszczędności powstałych z rezygnacji beneficjentów z realizacji zatwierdzonych projektów Operator Programu planuje ogłoszenie w połowie 2016 r. trzeciego, uzupełniającego naboru wniosków bilateralnych na warunkach zbliżonych do drugiego naboru.

W sprawie terminów i szczegółów dotyczących nowego naboru do FWD PL02 zachęcamy zainteresowane podmioty do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

Do wykorzystania w III naborze pozostało jeszcze 73 245 euro.

Zatwierdzona lista projektów rekomendowanych znajduje się poniżej:

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również