Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Polsko - norweska wymiana doświadczeń nt. ochrony obszarów podmokłych zakończona sukcesem

17-11-2017, 12:26

W dniach 14 – 15 listopada 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był gospodarzem międzynarodowej konferencji szkoleniowej poświęconej ochronie obszarów podmokłych.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Głównym celem spotkania międzynarodowego – zgodnie ze strategią współpracy dwustronnej dla Programu PL02 – było wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów podmokłych.

Sesja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości - zarówno polskich jak i zagranicznych, przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele z Norwegii: Parku Narodowego Hardangervidda, Lista Fyr oraz Norweskiego Instytutu Badań ds. Bioekonomii a także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Ptaków Polskich oraz Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego.

W konferencji wzięło udział blisko 100 osób zainteresowanych tematyką ochrony obszarów podmokłych w kontekście doświadczeń norweskich i polskich.

Podczas sesji tematycznych oraz paneli dyskusyjnych omawiano obecne regulacje prawne w zakresie ochrony obszarów podmokłych i mokradeł w Polsce jak również na przykładzie Norweskiego Parku Narodowego Hardangervidda, wymieniano doświadczenia z zakresu ochrony oraz dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zanikania i osuszania terenów podmokłych na przykładzie polskich i norweskich projektów. Ważnym tematem briefingu był także monitoring gatunków zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi. Przedstawione na konferencji doświadczenia polskie jak i zagraniczne dotyczące usług ekosystemowych obszarów podmokłych potwierdziły istotne znaczenie oraz wartość ekologiczną obszarów podmokłych i mokradłowych.

W ramach organizowanego wydarzenia uczestnicy mieli okazję również w praktyce przekonać się w jaki sposób renaturyzowane są obszary podmokłe w Polsce podczas wizyty studyjnej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tematyka warsztatów terenowych obejmowała zakres ochrony czynnej prowadzonej w Górnym i Środkowym Basenie doliny Biebrzy. Poniżej dostępne są zdjęcia z przeprowadzonej konferencji i wizyty studyjnej w terenie jak również prezentacje prelegentów.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również