Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

 • Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

  Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS ) zgodnie z odpowiednim naborem:

  Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS ) zgodnie z odpowiednim naborem:

  Nabór VI - zakończony

  Nabór V - zakończony

  Nabór IV - zakończony

  Nabór III - zakończony

  Nabór II - zakończony

  Nabór I - zakończony

  Koordynator programu               

  Żanna Białek

  zanna.bialek@nfosigw.gov.pl

  Departament Energii i Innowacji

  22 45 90 631

  Michał Szczepaniak

  michal.szczepaniak@nfosigw.gov.pl

  Departament Energii i Innowacji

  22 45 90 170

 • Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

  Cel programu:

  Celem programu jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

  Treść programu:

  Zasady naboru i oceny

  • Terminy i sposób składania wniosków

  Wnioski należy składać w terminie od 03.04.2017 r. do 29.12.2022 r., do godz. 15.30

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami

  • Formy dofinansowania

  Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

  • Intensywność dofinansowania

  Dofinansowanie w formie dotacji:

  • - do 50% kosztów kwalifikowanych na koszty określone w pkt 6 ppkt 2a niniejszego programu, ale nie więcej niż do 30 000 PLN,
  • - do 50% kosztów kwalifikowanych na koszty określone w pkt 6 ppkt 2b niniejszego programu, ale nie więcej niż do 70 000 PLN.
  • Beneficjenci

  Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

  Koordynator programu: Pan Dominik Pióro, nr tel.: 22 45 90 400

 • Program w trakcie opracowywania.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również