Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Część 2) REGION

Część 3) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 

Cel programu

 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pośrednictwem partnerów zewnętrznych.

Treść programu

 

Dokumenty

region_pp_12_02_2020.pdf
region_pp_12_02_2020.pdf - (471,21 KB) Obowiązuje od 12.02.2020 r. Treść programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
system_program_28_11_2017.pdf
system_program_28_11_2017.pdf - (719,15 KB) Treść programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych"

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Terminy i sposób składania wniosków

  1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
  2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków dla WFOŚiGW określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
  3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swoich stronach internetowych.

Formy dofinansowania
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci

  1. Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Grzegorz Witkowski

grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

(0-22) 45 90 158

 

Z-ca koordynatora programu


Leszek Tokarczyk

leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

(0-22) 45 90 104

 


 

 

Część 2) REGION

Terminy i sposób składania wniosków

  1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
  2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
  3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci

  1. Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Beneficjentami końcowymi programu są podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.

 


Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Grzegorz Witkowski

grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

(0-22) 45 90 158

Z-ca koordynatora programu

Leszek Tokarczyk

leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

(0-22) 45 90 104

Dokumenty

regulamin_region_2017.pdf
regulamin_region_2017.pdf - (384,05 KB) Regulamin Region

Część 3) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Informacje szczegółowe:

Koordynator programu

Jarosław Wysocki
jaroslaw.wysocki@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 315

 

UWAGA: W programie priorytetowym przedłużono możliwość zawierania umów przez bank do 30.06.2018 r.

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również