Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

Cel programu
Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

Treść programu

Dokumenty

2017-05-26_pp_-_in.__w_gosp._sciek._rzeka_bug.pdf
2017-05-26_pp_-_in.__w_gosp._sciek._rzeka_bug.pdf - (494,75 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY

Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu
 
Renata Szczerek

tel. 22 45 90 756
 
Z-ca koordynatora
 

Jacek Koć

tel. 22 45 90 328

 

Departament Gospodarowania Wodami
Sekretariat
22-45-90-131
powrót
do góry