Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

  • Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

  • Formy dofinansowania

- dotacja: Udostępnienie środków dla WFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom końcowym.

  • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie zakupu i wysiewu wapna nawozowego lub środków wapnujących.

  • Beneficjenci:
  1. Beneficjentem programu są WFOŚiGW;
  2. Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
  • Koordynator programu:

Leszek Tokarczyk

e-mail: Leszek.Tokarczyk@nfosigw.gov.pl

tel.: (22) 45 90 104

Dokumenty

program_.pdf
program_.pdf - (592,83 KB) Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również