Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Treść programu:

gospodarka_wodno-sciekowa_w_aglomeracjach_04.2020.pdf
gospodarka_wodno-sciekowa_w_aglomeracjach_04.2020.pdf - (912,82 KB) Program Priorytetowy, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka 

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) pożyczki, w tym pożyczki na  zachowanie płynności finansowej.

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020;
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

 

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
 
Koordynator
w zakresie Części 1)

Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl

Koordynator
w zakresie Części 2)

Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl

 

Departament Ochrony Wód
Sekretariat
22-45-90-548

 

Słowa kluczowe

  

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również