Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Cel programu

Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym na poziomie gminy w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.

Treść programu:

program_goz_zmiany-09.07.2019.pdf
program_goz_zmiany-09.07.2019.pdf - (751,63 KB) Program „Gospodarka o obiegu zamkniętym”

Terminy i sposób składania wniosków

 Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • Dotacja
  • Pożyczka

                Beneficjenci

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne,
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • Osoby fizyczne

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również