Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Generator wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych oraz POIiŚ 2014-2020 (GWD) jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie projektów:

  • ze środków krajowych,
  • ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
  • ze środków innych programów wsparcia, w tym: Fundusze norweskie, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

W celu zautomatyzowania pracy – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia. Korzystanie z Generatora polega na rejestrowaniu danych poprzez sieć Internet w bazie NFOŚiGW.


Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i POIiŚ
(strona otworzy się w nowym oknie)


Szanowni Państwo, strony internetowe Generatora Wniosków o Dofinansowanie są dostępne poprzez połaczenie szyfrowane SSL (Secure Socket Layer). Potwierdzenie ważności certyfikatu SSL nastepuje po nawiązaniu połączenia ze zdalnym serwerem wystawcy certyfikatu.
Pojawiające się obecnie problemy przy otwieraniu strony gwd.nfosigw.gov.pl objawiające się komunikatem o błędzie połączenia szyfrowanego (Secure Connection Failed) wynikają z problemów z nawiązaniem połączenia z serwerem wystawcy certyfikatu SSL. Należy w takim przypadku ponownie otworzyć stronę gwd.nfosigw.gov.pl wciskając na klawiaturze komputera klawisz F5 lub w okienku komunikatu o błędzie kliknąć przycisk ekranowy Ponów próbę (Try again).
Tę czynność można powtarzać kilkukrotnie. Ze swojej strony NFOŚiGW monituje wystawcę certyfikatu SSL w celu jak najszybszego usunięcia problemu. 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również