Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wzory umów

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2021 rok

Dokumenty

klasyfikacja_zadaniowa_na_2021_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2021_rok.pdf - (158,62 KB) Klasyfikacja zadaniowa na 2021 rok

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2020 rok

klasyfikacja_zadaniowa_na_2020_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2020_rok.pdf - (393,58 KB) Klasyfikacja zadaniowa na 2020

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2019 rok

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2018 rok

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW na 2017 rok do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2017 rok

   Wzór umowy dla wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadania.

Dokumenty

wzor_umowy_pjb_-_24.01.2017.docx
wzor_umowy_pjb_-_24.01.2017.docx - (178,8 KB) Wzór umowy o realizację zadania PJB
zal._1_-_hrf.xlsx
zal._1_-_hrf.xlsx - (16,6 KB) Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx - (21,77 KB) Instrukcja do harmonogramu rzeczowo - finansowy
zal._3_-_wniosek_o_wyplate_srodkow_pjb.xlsx
zal._3_-_wniosek_o_wyplate_srodkow_pjb.xlsx - (34,75 KB) Załącznik nr 3. Wniosek o wypłatę środków.
Uwaga ! Złożenie wniosku o wypłatę środków nie wyklucza złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej
instrukcja___wypelniania_wniosku_o_wyplate_srodkow_pjb.pdf
instrukcja___wypelniania_wniosku_o_wyplate_srodkow_pjb.pdf - (300,27 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
zal._4_-_rozliczenie_koncowe.xlsx
zal._4_-_rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,13 KB) Załącznik nr 4. Rozliczenie końcowe dofinansowania
zal.5_-_raport_trwalosci.docx
zal.5_-_raport_trwalosci.docx - (21,62 KB) Załącznik nr 5. Raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji zadania

Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej powinny zawierać klasyfikację zadaniową, zgodnie z poniższym wykazem.
 

klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf - (288,81 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2016 rok
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf - (191,19 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW na 2015 rok do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2015 rok

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również