Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Porozumienie Burmistrzów

Jest ważną inicjatywą Komisji Europejskiej angażującą władze lokalne i obywateli w działania na rzecz zwiekszenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do spełnienia i przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji CO2 na swoim terenie o co najmniej 20% do 2020 roku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce na mocy umowy Partnerstwa podpisanej z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej w dniu 9 października 2014 r.

 

NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów przygotował folder z podstawowymi informacjami na temat tej ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej, która od kilku lat rozwija się w Polsce.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również