Informacje prasowe

Kraśnik będzie miał nowoczesną sieć kanalizacji

15-03-2018, 12:28
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kraśniku (województwo lubelskie). Ponad 22,5 miliona złotych wyłoży z unijnego budżetu a 6...

160 milionów złotych unijnych dotacji na sieci ciepłownicze

09-03-2018, 13:45
Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnastu...

NFOŚiGW kontynuuje współpracę z Białorusią

08-03-2018, 09:52
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug – były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z delegacją z białoruskiego...

Biała Podlaska wyda 53 miliony złotych na zmodernizowanie systemu wod-kan

07-03-2018, 11:28
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem...

120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego

02-03-2018, 11:40
Po raz piąty NFOŚiGW dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Nabór rozpocznie się 30 marca br., a jego...

Renowacja brzegu morskiego i plaży w Mielnie przy wsparciu z NFOŚiGW

01-03-2018, 09:24
Rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie i Mielenku nad Bałtykiem będzie realizował Urząd Morski w Słupsku. Pełny efekt infrastrukturalny i ekologiczny ma być osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

Zdegradowany teren po cukrowni w gminie Pelplin stanie się miejscem rekreacji

28-02-2018, 11:16
Gmina Pelplin otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unijne dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu rekultywacji i zagospodarowania zanieczyszczonego,...

151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi

21-02-2018, 12:15
NFOŚiGW zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania...

Unijne fundusze wspomogą gospodarkę wodno-ściekową Sosnowca

21-02-2018, 11:40
Około 80 milionów złotych do 2020 roku wyda Sosnowiec na trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w mieście. Ekologiczną inwestycję dofinansuje...

Tatrzański Park Narodowy z unijną dotacją na projekt edukacyjny

20-02-2018, 13:15
Tatrzański Park Narodowy otrzymał dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na specjalny projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry – działania...
1  2  3  4  5    23
powrót
do góry