Aktualności

III Szkolenie z przygotowania wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektów LIFE w naborze 2015

03-06-2015, 10:26
NFOŚiGW organizuje trzecie z cyklu 4 szkoleń dotyczących naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2015.

Nowe wsparcie dla przemysłu na modernizację i oszczędność zasobów

28-05-2015, 15:32
Przedsiębiorstwa, które podejmą inwestycje, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko, będą mogły otrzymać do 75 proc. finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W nowej...

Zapraszamy do konsultacji projektu zmienionego programu „Prosument”

25-05-2015, 15:29
W lutym 2014 r. Rada NFOŚiGW zatwierdziła program „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Program ma na celu głównie...

Wydłużenie terminów naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW w 2015 roku

21-05-2015, 15:51
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 21.05.2015 roku Zarząd NFOŚiGW, wobec zmiany przez Komisję Europejską przewidywanych terminów składania wniosków do Programu LIFE, w ramach naboru o...

Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

19-05-2015, 14:45
Aplikując o dofinansowanie NFOŚiGW wnioskodawcy popełniają czasami proste błędy, które już na etapie oceny formalnej wniosków, powodują odrzucenie projektu. Oto lista najczęściej popełnianych błędów…

Komisja Europejska docenia polski program

18-05-2015, 13:37
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został nominowany do finałowej listy kandydatów prestiżowej nagrody „Sustainable Energy Europe Awards”. Komisja Europejska doceniła polski...

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

14-05-2015, 15:38
Tylko do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawców...

Zapraszamy na Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

14-05-2015, 09:22
Tematem 72. spotkania Forum (20 maja) będą proponowane zmiany w programie priorytetowym Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE.

Drugi Dzień Otwarty NFOŚiGW

14-05-2015, 09:14
Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów publicznych licznie przybyli na organizowany po raz drugi Dzień Otwarty, podczas którego eksperci udzielali informacji o ofercie...

II Szkolenie z przygotowania wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektów LIFE w naborze 2015

12-05-2015, 14:53
NFOŚiGW organizuje II z cyklu szkoleń dotyczących naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2015.
1    73  74  75  76  77    83

.

powrót
do góry