Aktualności

Dlaczego barszcz Sosnowskiego parzy?

03-07-2015, 14:54

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem tematem barszczu Sosnowskiego, zapraszamy do obejrzenia filmu powstałego w ramach projektu z funduszy EOG.

  • Czy wiecie Państwo dlaczego barszcz Sosnowskiego parzy?
  • Czym jest furanokumaryna?
  • Jak rozpoznać roślinę?
  • Skąd się wzięła w Polsce?
  • Czy barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zwierząt?
  • Jak zwalczać tę niezwykle inwazyjną roślinę?

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w ramach projektu  „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” , dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014.

http://barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl/aktualnosci_barszcz_sosnowskiego.html/3527

Zachęcamy również do obejrzenia materiału emitowanego w TVP Kraków.

http://krakow.tvp.pl/20651235/barszcz-sosnowskiego-sieje-groze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi dwa projekty dofinansowane ze środków EOG, polegające na inwentaryzacji i badaniu sposobów zwalczania i usuwania barszczu Sosnowskiego. 

  • Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie obejmuje powiat sanocki. Dofinansowanie 85% w kwocie 1 036 321 zł.
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden”, który obejmuje 28 gmin województwa małopolskiego oraz wybrane tereny w tym województwie, należące do Uniwersytetu Rolniczego  i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Dofinansowanie wynosi 85% w kwocie 3 228 985 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  30 czerwca br. zatwierdził program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Realizacja programu jest zaplanowana na 4 lata (2015-2018), a alokacja środków wynosi łącznie 2 mln zł. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł.

WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który finansuje działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do wykorzystania w 2015 r.,  wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) z województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte grunty, których właścicielami są jst, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jsfp, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Wnioski są przyjmowane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na 2015 rok.

Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych, m.in. barszczu Sosnowskiego, jest priorytetem również dla WFOŚiGW w Gdańsku. Fundusz udzielił 55 tys. zł dotacji  na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice - etap I”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 74 tys. zł. Planowane są kolejne działania, aby całkowicie zwalczyć barszcz Sosnowskiego w tej gminie.

WFOŚiGW w Poznaniu planuje ogłoszenie naboru wniosków na działania związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego w III lub IV kwartale 2015 r. Środki na likwidację występowania tej rośliny będą mogły zostać wykorzystane w 2016 roku.

Więcej informacji nt. barszczu Sosnowskiego można znaleźć w Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski, opracowaniu wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Barszcz Sosnowskiego Autor: Krzysztof Ziarnek, Wikimedia Commons

.