Aktualności

ISE wchodzi do szkoły

29-08-2014, 14:17

28 sierpnia 2014 r. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana umowa z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach na dofinansowanie wdrożenia inteligentnej sieci energetycznej (ISE) na obszarze Parku Naukowo -Technologicznego SILESIA w Katowicach na kwotę 5 863 329,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)”.

Projekt obejmuje wdrożenie inteligentnej infrastruktury pomiarowej, wykorzystanie technologii informatycznych, zainstalowanie urządzeń do sterowania oraz instalację rozproszonego źródła OZE w przestrzeni pilotażowej, zarówno w nowo wybudowanym 6-cio kondygnacyjnym budynku biurowo-usługowym, jak i przyległym do niego terenie. Wspomniany budynek będzie siedzibą Parku Naukowo-Technologicznego SILESIA - wewnętrznej jednostki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, powołanej w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu technologii z nauki do biznesu oraz wdrażania innowacji technologicznych w obszarach takich jak: energetyka, efektywność energetyczna, architektura i budownictwo, urbanistyka, mechatronika.

Objęcie budynku przedsięwzięciem inteligentnych sieci energetycznych zapewni optymalizację i racjonalizację zużycia energii (elektrycznej, cieplnej/chłodzenia, ciepłej wody użytkowej) oraz uniknięcie/ograniczenie emisji CO2 do powietrza w ilości ponad tysiąc ton rocznie, a pozostałych substancji szkodliwych na poziomie: SO2 - 1373 ton/rok, CO - 3737 ton/rok, NOx - 184 ton/rok oraz pyłów - 55 ton/rok.

Jedną z najważniejszych funkcji obiektu będzie funkcja edukacyjna i promocyjna, pokazująca zastosowanie ISE w obiektach użyteczności publicznej i ogólnie w przestrzeniach miejskich.

Planowane do realizacji Inteligentne Sieci Energetyczne będą przedmiotem działalności badawczo-rozwojowej Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach działania Centrum Transferu Technologii. Cała instalacja będzie dostarczała dane wejściowe do badań i analiz w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Efekt edukacyjny zostanie wzmocniony poprzez wyświetlane na monitorach ledowych, zlokalizowanych w holu głównym budynku, informacje pokazujące wartość produkowanej przez budynek energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, jak i w ujęciu archiwalnym oraz - co ważne - efekt tzw. emisji unikniętej, czyli nieemitowanie do atmosfery zanieczyszczeń (w tym CO2) dzięki produkcji z OZE.

Umowa dotacji została podpisana przez Barbarę Koszułap, zastępcę prezesa NFOŚiGW oraz Andrzeja Grzybowskiego, Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i Arkadiusza Hołdę, Kanclerza WST.
 

.

powrót
do góry