Aktualności

Ponad 34,7 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW pomoże w dalszym rozwoju Geotermii Podhalańskiej

07-07-2020, 10:58

Dotacja i niskooprocentowana pożyczka – w sumie ok. 34,7 mln zł – pozwolą na realizację wartego ponad 42,8 mln zł projektu pn. „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”. W konsekwencji zwiększy się coroczna produkcja „czystego” ciepła m.in. ogrzewającego budynki w powiacie tatrzańskim.

Przekazanie dofinansowania potwierdziła umowa podpisana 3 lipca br. przez Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Wojciecha Ignacoka. W uroczystości uczestniczył Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju Paweł Sałek.

Zasadniczym celem dofinansowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie produkcji energii cieplnej z gorących źródeł (OZE). Trzeba przypomnieć, że temperatura wody wydobywanej już w podhalańskich odwiertach sięga 86 st. C. W ramach projektu zostanie wywiercony m.in. nowy tzw. otwór chłonny w Białym Dunajcu o głębokości ponad 3,5 km oraz zmodernizowany drugi o podobnym charakterze. Do obu odwiertów kierowana będzie już raz wykorzystana woda termalna, w celu ponownego podgrzania.

Przedsięwzięcie będzie kontynuacją rozbudowy istniejącej ciepłowni geotermalnej. Podstawowym źródłem ciepła w układzie ciepłowniczym PEC Geotermia Podhalańska S.A. jest Ciepłownia Geotermalna w Bańskiej Niżnej. Wytwarza ona ciepło użytkowe wykorzystując energię zgromadzoną w złożach wód termalnych wydobywanych trzema odwiertami produkcyjnymi (moc zainstalowana to 38,8 MWt, a moc osiągana 26,8 MWt). W okresach występowania niższych temperatur zewnętrznych czyli od października do marca, potrzebna jest wyższa wydajność systemu geotermalnego. Zapewni to realizacja dofinansowanego przez NFOŚiGW projektu. Moc geotermalnego źródła wzrośnie łącznie o 2,671 MWt. Planowana roczna produkcja ciepła osiągnie 5032,22 MWh/rok (tj. 18115 GJ/rok).


Zwiększenie produkcji energii geotermalnej przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. umożliwi podłączenie nowych konsumentów ciepła. Pozyskiwana energia będzie mogła być wykorzystywana w instalacjach grzewczych, do podgrzewania wody użytkowej oraz do rekreacji. Przedsięwzięcie wpłynie ponadto na zmniejszenie smogu, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla (1250,87 Mg CO2/rok).
Warto nadmienić, że jest to pierwsza umowa o dofinansowanie zawarta w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Polska Geotermia Plus”, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

.