Aktualności

NFOŚiGW wspiera polskie projekty LIFE

31-01-2020, 13:48

Trzy polskie projekty – system zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim, kompleksowy projekt ochrony nietoperzy na terenie Karpat i Sudetów oraz upowszechnienie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) – mają szansę na wsparcie z NFOŚiGW. Potrzebne jest jeszcze dofinansowanie z Komisji Europejskiej.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 stycznia br. wstępnie zaakceptował wsparcie finansowe ze środków krajowych dla trzech projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach europejskiego Programu LIFE. Do połowy lutego do Komisji Europejskiej przesłane zostaną wnioski dotyczące:

  1. Projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (wartość: 11 916 936 zł),
  2. Projektu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody PRO NATURA pn. „Ochrona gatunków nietoperzy w południowej Polsce – budowa schronień w lasach”, w ramach którego powstanie m.in. 27 drewnianych wież stanowiących alternatywne schronienie dla gatunków, które wykorzystują konstrukcje budowane przez człowieka (wartość: 28 929 050 zł),
  3. Projektu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pn. „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych”, którego wdrażanie wspierane jest również przez NFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” (wartość: 4 526 959 zł).

O dofinansowanie ze środków krajowych będą mogły starać się również inne podmioty, których koncepcje projektów zostały zaakceptowane w naborze 2019 r. Wnioskodawcy, którzy dostana zielone światło od Komisji Europejskiej będą mogli ubiegać się o środki krajowe w ramach tzw. „naboru skróconego” (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/).

A już w kwietniu można spodziewać się ogłoszenia przez KE nowego naboru wniosków LIFE 2020. Będzie to ostatni nabór wniosków w tej perspektywie finansowej oraz na obecnych zasadach. Warto więc zapoznać się z nimi już teraz rozpocząć pracę na nowymi projektami. Zapraszamy!

.