Aktualności

Ponad 5,5 mln unijnego wsparcia na termomodernizacje Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

18-10-2019, 09:18

Dzięki dofinansowaniom przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obie warszawskie placówki zwiększą efektywność energetyczną swoich budynków. Uzyskają także poprawę warunków pracy personelu medycznego, leczenia i opieki nad pacjentami i nauki studentów kierunków medycznych. Efektem ekologicznym będzie znaczna redukcja emisji CO2.

Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia I oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności w gospodarce (działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach), które jest wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14”

Całkowity koszt termomodernizacji budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wyniesie ponad 4 mln zł i potrwa do końca 2020 r. Efekty ekologiczne to m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (7 886,33 GJ/rok), redukcja zużycia energii końcowej (6 435,83 GJ/rok) oraz oszczędność energii elektrycznej (346,00 MWh/rok) i cieplnej (5 191,00 GJ/rok). W wyniku termomodernizacji obiektu zmniejszy się również emisja pyłów (0,03 Mg/rok). Dotacja ze środków POIiŚ przekazana przez NFOŚiGW na przedsięwzięcie to prawie 3,5 mln zł.

Instytut Hematologii powstał w 1951 r., a w 1992 r. zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Jego nowa główna siedziba znajduje się na Ursynowie w Warszawie. Placówka prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz diagnostyczną i leczniczą. Zajmuje się m.in. leczeniem schorzeń krwi i układu krwiotwórczego. Pełni także funkcje doradcze dla Ministerstwa Zdrowia.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Łączny koszt prac termomodernizacyjnych budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to prawie 3 mln zł, przy czym kwota unijnej dotacji to ponad 2 mln zł. Efekt rzeczowy ma być osiągnięty do końca września 2021 r.

Zrealizowanie inwestycji przyniesie efekty środowiskowe w postaci: zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (1 740,89 GJ/rok), redukcji zużycia energii końcowej (1 468,39 GJ/rok), oszczędności energii elektrycznej (24,93 MWh/rok) i cieplnej (1 378,63 GJ/rok). Szacunkowa redukcja emisji CO2 po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach wyniesie 756,57 ton równoważnika CO2.

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w 2000 r. i jest jednym z dwóch największych wydziałów WUM. Studenci mają możliwość kształcenia się na pięciu kierunkach studiów: pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, dietetyce oraz zdrowiu publicznym.

Umowy o dofinansowanie tych dwóch ważnych przedsięwzięć podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz przedstawiciele beneficjentów, ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii – Dyrektor Instytutu prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, natomiast Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowała Kanclerz Małgorzata Rejnik.

.