Aktualności

Usuwanie folii rolniczych teraz w całej Polsce

17-09-2019, 08:42

Zakończony sukcesem program pilotażowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” obejmie całą Polskę.

– Program usuwania szkodliwych materiałów w znacznym stopniu ułatwi życie mieszkańcom wsi i terenów niezurbanizowanych – zapewnił Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 września 2019 r. w Warszawie.

Jak zaznaczył szef resortu, w ramach pilotażu tego programu przeprowadzonego na Mazowszu w 7 gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego, gminy złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł. Jednak z powodu zwiększonej ilości odpadów, która została zebrana, kwota ta została powiększona do ponad 570 tys. zł.

– W ramach pilotażu zagospodarowano ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag” – wyjaśnił Minister Henryk Kowalczyk. I dodał: – Z uwagi na fakt, że pilotaż programu NFOŚiGW tego programu wypadł bardzo pomyślnie „zdecydowaliśmy, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju.

Minister zapowiedział, że ze środków NFOŚiGW zostanie na to przeznaczone 100 mln zł, a według planu masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej 200 tys. ton.

Szef resortu środowiska zachęcał wszystkie gminy do udziału w programie oraz aplikowania o środki finansowe, które – jak stwierdził – „zapewniają 100% zapotrzebowania”. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie jest wymagany udział własny gminy.

W konferencji wraz z Ministrem Środowiska wzięli udział Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Dominik Bąk i Marek Ryszka.

.