Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 1.5 POIiŚ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

24-04-2019, 10:35

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wnioskodawców konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na szkolenie w dniu 15.05.2019 r.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102, w godz. 9.00 - 14.00, rejestracja od godz. 8.30.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. założenia ogólne i instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna oraz procedury zawierania umów.

Zapisy do 10 maja do godz. 15.00 poprzez FORMULARZ ON-LINE.

ZAPRASZAMY


 

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.5poiis 15.05.2019.pdf
program szkolenia 1.5poiis 15.05.2019.pdf - (531,14 KB) Program szkolenia

.

powrót
do góry