Aktualności

Prezentacja programu NFOŚiGW „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” na konferencji w Wiśle

05-04-2019, 10:02

Z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zuzanny Zrałek w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Wiśle odbyła się XIV Konferencja PTPiREE „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, zaprezentowano założenia programu priorytetowego NFOŚiGW „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm z branży elektroenergetycznej, producentów, usługodawców i operatorów sieci elektroenergetycznych, a także samorządowców, w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego. Spotkaniom i dyskusjom towarzyszyła wystawa urządzeń oświetlenia drogowego, dzięki której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologiami w dziedzinie oświetlenia, zwłaszcza energooszczędnymi i typu smart city.

W konferencyjne debaty pod hasłem „Jak efektywnie zarządzać oświetleniem publicznym?” bardzo dobrze wpisała się prezentacja programu priorytetowego NFOŚiGW „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, do którego (od 18 lutego 2019 r.) trwa obecnie II nabór wniosków. Termin aplikowania o dofinansowanie upływa w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Zasadniczym celem tego programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z 12 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje o programie i warunkach naboru można uzyskać pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/

.

powrót
do góry