Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

NFOŚiGW zaprasza na POL-ECO SYSTEM 2018

15-10-2018, 14:22

NFOŚiGW zaprasza na POL-ECO SYSTEM 2018

Organizowane po raz trzydziesty w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 (23-25 października) będą koncentrować się na wydarzeniach przygotowanych w EkoSferze (pawilon 15 MTP) Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich wspólnym przesłaniem jest hasło: „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

Inauguracja, liczne i różnorodne wydarzenia panelowe, stoiska prezentacyjne – to potężna dawka informacji, filmów, wydawnictw (w tym kolejny – czwarty już numer kwartalnika „Fundusz dla Środowiska”), projektów i gier edukacyjnych dla wszystkich odwiedzających tegoroczne Targi. Ponadto na terenie EkoSfery będzie można zwiedzić ekspozycję „Forum Elektromobilności”, a także przejechać się takim samochodem. W EkoSferze każdy znajdzie coś zgodnego ze swoimi zainteresowaniami.

W dzień poprzedzający rozpoczęcie POL-ECO SYSTEM 2018, Narodowy Fundusz zorganizuje i przeprowadzi dla swoich beneficjentów Dzień Informacyjno-Szkoleniowy NFOŚiGW.

Poniżej prezentujemy szczegółowy scenariusz wydarzeń EkoSfery Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

23 października 2018 r. (wtorek)
Dzień inauguracyjny POL-ECO SYSTEM 2018

 • Godz. 9.30-12.00  Sala A, poziom 1

Spotkanie monitorujące Projekt Doradztwa Energetycznego

 • Godz. 10.00-12.00 Sala F, poziom 1
 • Konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW

Nowe wyzwania NFOŚiGW w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w ochronie powietrza
z udziałem Ministra Środowiska, Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW, Przewodniczącego  Konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • Ogłoszenie laureatów 2. edycji konkursu NFOŚiGW „Eko Dziennikarz”

 

 • Godz. 10.00 – EkoSfera MŚ i NFOŚiGW  (Pawilon 15)

Otwarcie stoisk i wystaw: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Lasów Państwowych, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Otwarcie ekspozycji prezentującej dorobek 25 lat działania wojewódzkich funduszy i gospodarki wodnej oraz Forum Elektromobilności.

 • Godz. 11.30-15.30 Sala B, poziom 1

Panele eksperckie: gospodarka wodno-ściekowa

Godz. 11.30-12.15
Wdrażając Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych NFOŚiGW przekazał miliardy złotych na miejskie oczyszczalnie i kanalizację (organizator NFOŚiGW)

Godz. 12.30-13.30
NFOŚIGW wspiera gospodarkę wodno-ściekową na przygranicznych obszarach Białorusi i Ukrainy (organizator NFOŚiGW)

Godz. 13.30-15.30
Blok referatowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

(Dyrektywa „ściekowa” 91/271/EWG. Jak wyglądamy na tle Europy? Wyzwania dla branży w kontekście nowelizacji dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wody opadowe i roztopowe w świetle nowych regulacji prawnych)

 • Godz. 11.00-15.45 – Sala C, poziom 1

Panele eksperckie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Godz. 11.00-12.00
Adaptacja do zmian klimatu – jeden z filarów Porozumienia Paryskiego w kontekście COP 24

Godz. 12.15-13.15
Modelowanie jakości powietrza jako narzędzie oceny i wsparcie w poprawie jego stanu

Godz. 13.30-14.30
Bussiness Intelligence w ochronie środowiska – nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska

Godz. 14.45-15.45
Marnotrawienie żywności – skala problemu, aspekty społeczne i środowiskowe

 • Godz. 16.00-16.30 Sala Ziemi

Inauguracja POL-ECO SYSTEM 2018 z planowanym udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

 • Godz. 16.30-17.15
  Panel inauguracyjny „Problemy środowiska w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Moderator: Redaktor Michał Karnowski, uczestnicy: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Henryk Kowalczyk, Minister Krzysztof Tchórzewski, Minister Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda

 • Godz. 17.15-17.30

Podpisanie przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz członków Zarządu NFOŚiGW kolejnych umów  z beneficjentami POIŚ 2014 – 2020, dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą

 • Godz. 17.30-17.45

Otwarcie aukcji dwutlenku węgla z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego

 • Godz. 17.45-18.00

Wręczenie nagrody Ministra Środowiska w konkursie „Produkt w obiegu”

24 października 2018 r. (środa)
Drugi dzień POL-ECO SYSTEM 2018

 • Godz. 10.00-16.15

Panele eksperckie

Godz. 10.00-10.45 Sala G, poziom 1
Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko
Moderator: Redaktor Stanisław Koczot, uczestniczą: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Komisarz Karmenu Vella lub Dyrektor Christopher Todd

Godz. 11.00-11.45 Sala F, poziom 1
Klimat i Energia
Moderator: Redaktor Wojciech Jakóbik, uczestniczą: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, Komisarz Miguel Arias Canete, Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda

Godz. 13.00-13.30 Sala G, poziom 1
Wyzwania dla NFOŚiGW w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu
Moderator Profesor  Andrzej Mizgajski uczestniczą: Poseł Anna Paluch, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujda

Godz. 13.45-14.15  Sala A, poziom 1
Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i  ekologiczne domy w Polsce
Moderator Wiesław Krzewina – p.o. Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych; uczestnicz: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu BOŚ S.A. Bogusław Białowąs

Godz. 14.30-15.00 Sala  B, poziom 1
Finansowanie ochrony środowiska ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko
Moderator Profesor Stanisław Wincenciak, uczestniczą:  Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii Michał Godlewski, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Jarosław Orliński

Godz. 15.15-16.15 Sala C, poziom 1
25 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy rozwoju
Moderator Profesor Andrzej Mizgajski, uczestniczą: Senator Zdzisław Pupa lub Senator Alicja Zając, Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak, Z-ca Prezesa NFOŚiGW Dominik Bąk

 • Godz.10.00 – 16.00 Sala Ziemi

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

25 października 2018 r. (czwartek)
Trzeci dzień POL-ECO SYSTEM 2018

 • Godz. 10.00-16.15

Panele eksperckie NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ S.A. oraz instytutów badawczo-rozwojowych

 • Godz.10.00-13.15  Sala A

Dobre powietrze i Dobry Klimat

Godz. 10.00-11.00
Ekologiczne paliwa węglowe (organizator NFOŚiGW)

Godz. 11.15-12.15
OZE – moda czy świadomy wybór (organizator NFOŚiGW, panel z udziałem młodzieży)

Godz. 12.30-13.30
Zielone miasta dla zrównoważonej przyszłości (organizator WFOŚiGW w Warszawie)

 • Godz.10.00-13.15 Sala B

Gospodarka w obiegu zamkniętym (blok I)

Godz. 10.00-11.00
Gospodarka odpadami ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (organizator NFOŚiGW)

Godz. 11.15-12.15
Palący temat: Składowiska odpadów od wyboru lokalizacji do rekultywacji (organizator Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy)

Godz. 12.30-13.15
Innowacyjna oczyszczalnia ścieków wdraża gospodarkę o obiegu zamkniętym (organizator NFOŚiGW)

 • Godz.10.00-13.15  Sala C

Gospodarka w obiegu zamkniętym (blok II)

Godz. 10.00-11.00
Gmina w obiegu zamkniętym – studium przypadku (organizator WFOŚiGW w Białymstoku)

Godz. 11.15-12.15
Wielokrotne/cyrkularne użytkowanie terenów w gospodarce o obiegu zamkniętym (organizator Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)

Godz. 12.30-13.15
Ekomariny jako symbioza turystyki i gospodarki odpadami (organizator WFOŚiGW w Olsztynie)

 • Godz.10.00-12.15  Sala D

Finansowanie ochrony środowiska
 

Godz. 10.00-11.00 
Perspektywy współpracy NFOŚiGW z bankami krajowymi i globalnymi (organizator NFOŚiGW)

Godz. 11.15-12.15
Ekologia – moda czy wsparcie rozwoju biznesu – studia przypadków (organizator BOŚ S.A.)

 • Godz.10.00-12.15  Sala F

Innowacje i rozwój w ochronie środowiska

Godz. 10.00-11.00
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej a Smart City (organizator Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy)

Godz. 11.15-12.15
Współczesne metody teledetekcyjne w monitoringu środowiska (organizator Instytut Badawczy Leśnictwa)

 

Przejdź do strony Targów POL- ECO SYSTEM

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również