Aktualności

NFOŚiGW testuje współpracę z samorządami przy „Czystym Powietrzu”

23-01-2020, 06:43
Finansujemy projekt pilotażowy, realizowany wspólnie z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk), mający na celu mobilizację mieszkańców tych miejscowości do wymiany kopciuchów i...

Program LIFE połączył swoje siły z Horyzontem 2020, aby jeszcze lepiej wspierać polskich wnioskodawców

22-01-2020, 13:35
20 stycznia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie informujące o ostatnich konkursach na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont...

Kolejny nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

13-01-2020, 10:54
Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością w programie jest strona...

Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania na wysokosprawną kogenerację

13-01-2020, 07:29
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych.

10 mln zł unijnych dotacji na gospodarkę odpadami komunalnymi

08-01-2020, 11:05
Narodowy Fundusz rozdysponuje kolejne środki na gospodarkę odpadami, w tym na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Koło, Otwock, Sulnówek i Kamień Pomorski znalazły się...

NFOŚiGW wesprze projekty Tatrzańskiego Parku Narodowego

19-12-2019, 14:46
Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 9 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwa projekty: „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki...

NFOŚiGW wydłuża terminy składania wniosków w programach z obszaru poprawy jakości powietrza

13-12-2019, 07:02
Do 18 grudnia przyszłego roku wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”

Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach FNT

12-12-2019, 15:31
Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych planowane jest w I kwartale 2020 r., po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w prawie...

Relacja z konferencji „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”

12-12-2019, 08:39
Konferencja NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”, która odbyła się 11 grudnia 2019 r. w Warszawie, zgromadziła ponad 350 osób z różnych stron Polski reprezentujących...

NFOŚiGW wspiera powstanie kolejnych sześciu lokalnych strategii rozwoju elektromobilności

11-12-2019, 10:44
Prawie 300 tys. zł przeznaczy Narodowy Fundusz na przygotowanie gmin – Tyczyn, Czemierniki, Wiśniew oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn – do efektywnego korzystania z Funduszu Niskoemisyjnego...
1  2  3  4  5    86

.

powrót
do góry