Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środo

15-07-2020, 11:01

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna