Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2021

11-08-2021, 11:30

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 - 2021;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

 

Stan na dzień  11.08.2021 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór/program Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2021
1.1
część 1
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków

1.5
część 1

(5.4/2020
część 1)

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759

Nabór ogłoszony w 2019 r.

Pożyczki.

ciągły 2019-02-01 2021-12-17 12/NC/NZ/5.4/2019/POŻYCZKA trwa nabór wniosków

1.5
część 1

(5.4/2020
część 1)

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska - finansowanie retencji na wsi
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-07-22 2021-12-17 47/NC/NZ/5.4/2020/DOTACJA – RETENCJA NA OBSZARACH WIEJSKICH trwa nabór wniosków
1.6 Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Moja Woda
Dorota Pośnik
dorota.posnik@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-232
Nabór dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ciągły 2021-02-17 2021-02-23 1/NC/GW/1.6/2021/Moja Woda nabór zakończony

1.7
część 2

(5.13
część 2)

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-12-28 2021-01-15 77/NC/UR/5.13/2020/cz.2-OSP nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 51/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-dotacja
52/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-pożyczka
53/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-dotacja
54/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-pożyczka
55/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-ASF
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 56/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-dotacja
57/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-11 2021-02-26 83/PJB/OZ/2.1/2020/cz.3-wnioski na 2022 nabór zakończony
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 58/NC/OZ/2.1/2020/cz.4-BDO trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-11 2021-02-26 84/PJB/OZ/2.1/2020/cz.4-wnioski na 2022  nabór zakończony
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-08-17 2021-06-30  48/NC/OZ/2.2/2020/cz.1-POŻYCZKA nabór zakończony
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

 

   
PJB 2021-01-04 2021-02-26 80/PJB/OZ/2.2/2020/cz.2-wnioski na 2022  nabór zakończony
2.2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 3) Usuwanie dzikich wysypisk — program pilotażowy
  O możliwości składania wniosków oraz terminie składania wniosków Wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie
ciągły 2021-08-23 2021-09-10 32/NC/OZ/2.2/2021/cz.3-usuwanie dzikich wysypisk nabór planowany

2.4

(2.5/2020)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

Nabór ogłoszony w 2019 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 23.12.2022 r. na 23.12.2026 r.

ciągły 2019-10-14 2026-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków

2.4

 

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26  73/PJB/FG/2.5/2020/wnioski na 2022  nabór zakończony

2.5

(2.6/2020)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
Nabór ogłoszony w 2019 r.
ciągły  2019-07-15  2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26  75/PJB/KO/2.6/2020/wnioski na 2022  nabór zakończony
2.7 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
 
ciągły 2021-06-28 2021-09-15 19/NC/OZ/2.7/2021 trwa nabór wniosków
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Udostępnianie wód termalnych w Polsce
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
 
konkurs czerwiec 2021 2021-09-30   nabór planowany
2.10 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 104
 
ciągły 2021-03-23 2021-04-07 7/NC/OZ/2.10/2021/Azbest nabór zakończony

3.2
część 1

(5.12/2020
część 2)

Sprawiedliwa transformacja
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-796
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29   31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
3.3 Sprawiedliwa transformacja
Nowa Energia
Obszar: Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-974
 
ciągły 2021-03-18 2021-05-31  2/NC/UR/3.3/2021/Nowa Energia-Pożyczka nabór zakończony
3.3 Sprawiedliwa transformacja
Nowa Energia:
Obszar: Plusenergetyczne budynki
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-974
 
ciągły 2021-06-01 2021-09-15 14/NC/UR/3.3/2021/II Nabór-Nowa Energia-Pożyczka trwa nabór wniosków
3.3 Sprawiedliwa transformacja
Nowa Energia
Obszary:
- Inteligentne miasta energii,
- Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu
- Stabilne bezemisyjne źrodła energii
- Samowystarczalne klastry energetyczne
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-974
 
ciągły 2021-08-05 2021-10-29  30/NC/UR/3.3/2021/III Nabór-Nowa Energia-Pożyczka trwa nabór wniosków
4.2.1 Zeroemisyjny system energetyczny
Agroenergia
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
Syefan Dunin
stefan.dunin@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-970
Nabór dla WFOŚiGW
ciągły 2021-07-20 2021-07-28  28/NC/OA/4.2/2021/agroenergia cz.1 nabór zakończony
4.2.2 Zeroemisyjny system energetyczny
Agroenergia
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
Agnieszka Ciechomska
agnieszka.ciechomska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-960
 
ciągły 2021-07-20 2021-12-20   29/NC/OA/4.2/2021/Agroenergia cz.2 trwa nabór wniosków
4.3 Zeroemisyjny system energetyczny
Mój prąd
Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023
Sylwia Kossakowska
sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-801
 
ciągły 2021-07-01 2021-12-22  25/NC/OA/4.3/2021/Mój Prąd-nabór III trwa nabór wniosków

4.4

(5.8/2020)

Zeroemisyjny system energetyczny
Energia Plus 
Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-10-01 2021-12-17 62/NC/OA/5.8/2020/Energia Plus-Nabór II trwa nabór wniosków
5.1 Dobra jakość powietrza
Czyste Powietrze
Nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ciągły 2018-09-19 2027-06-30
5.1 Dobra jakość powietrza
Czyste Powietrze
Maria Milewska
maria.milewska@nfosigw.gov.pl
telefon 885-339-587
 
Paweł Bartoszewski
pawel.bartoszewslo@nfosigw.gov.pl
telefon 885-339-586
Nabór wniosków o przyznanie limitu środków, w ramach którego bank będzie przekazywać do wfośigw wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z Programem "Czyste Powietrze"
ciągły 2021-02-02 2021-02-23 ogłoszenie o naborze nabór zakończony
5.2 Dobra jakość powietrza
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż - na terenie województwa zachodniopomorskiego
Nabór wniosków prowadzi wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie
ciągły 2021-04-14 2022-01-31  8/NC/OA/5.2/2021/Część 1 i 2
 10/NC/OA/5.2/2021/Część 3
trwa nabór wniosków
5.3 Dobra jakość powietrza
Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż - na terenie Gminy Pszczyna
Nabór wniosków prowadzi wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach
ciągły 2021-04-16 2022-01-31 9/NC/OA/5.3/2021/Część 1 i 2
11/NC/OA/5.3/2021/Część 3
trwa nabór wniosków

5.5

(5.9/2020)

Dobra jakość powietrza
Ciepłownictwo powiatowe
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259
 
Wiesław Jamiołkowski
wieslaw.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-255
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-10-01 2021-12-17 63/NC/OA/5.9/2020/Ciepłownictwo Powiatowe-Nabór II trwa nabór wniosków
5.6
część 2
Dobra jakość powietrza
Budownictwo Energooszczędne
Część 2)  PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej
Magdalena Kostewicz
puszczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422
Pożyczka inwestycyjna obowiazkowa.
Dotacja 40% opcjonalna.
ciągły 2021-05-24 2021-06-30 16/NC/OA/5.6/2021/cz.2-PUSZCZYK-DOTACJA
17/NC/OA/5.6/2021/cz.2-PUSZCZYK-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.9 Dobra jakość powietrza
Polska Geotermia Plus
Maria Cholewińska
maria.cholewinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-371
 
ciągły wrzesień 2021 2022-12-18   nabór planowany
6.2 Zeroemisyjny transport
Mój elektryk
mojelektryk@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2021-07-12 2025-09-30   26/NC/OA/6.2/2021/Mój elektryk trwa nabór wniosków
6.2 Zeroemisyjny transport
Mój elektryk
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
 
Elżbieta Handzlik
elzbieta.handzlik@nfosigw.gov.pl
 
Nabór wniosków dla banków o udostępnienie środków NFOŚiGW na udzielanie dotacji w formie dopłat do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w ramach Programu Priorytetowego „Mój elektryk”
ciągły 2021-08-02 2021-08-27  ogłoszenie o naborze trwa nabór wniosków
6.3 Zeroemisyjny transport
Zielony transport publiczny” (Faza I)
ztp@nfosigw.gov.pl

UWAGA!

W związku z wyczerpaniem budżetu przeznaczonego na naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu, nabór został zakończony w dniu 18-01-2021 r.

ciągły 2021-01-04

2021-12-15

2021-01-18

  70/NC/OA/3.9/2020/ztp-DOTACJA
  71/NC/OA/3.9/2020/ztp-POŻYCZKA
nabór zakończony
7.1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-351

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-04 2021-02-26  76/PJB/MN/5.3/2020/wnioski na 2022  nabór zakończony
7.2 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26  69/PJB/EE/5.5/2020/I nabór-wnioski na 2022  nabór zakończony
7.2 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Programy aktywnej edukacji
konkurs 2021-05-31 2021-06-18 18/I/EE/7.2/2021/programy aktywnej edukacji nabór zakończony
7.2.1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna
część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Kampanie cross-mediowe
konkurs  2021-09-06 2021-09-24  31/II/EE/7.2/2021/kampanie cross-mediowe nabór ogłoszony
7.2.3 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna
Część 3) Wsparcie Ministra właściwego ds. nadzoru nad NFOŚiGW w edukacji i kształceniu kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

 
ciągły 2021-07-23 2021-08-09  27/NC/EE/7.2/2021/cz.3-programy szkoleniowo-stażowe nabór zakończony
7.3
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26 79/PJB/OP/4.1/2020/wnioski na 2022  nabór zakończony
7.3
część 1
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589
Przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości, w tym nieruchomości gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu, realizowanych przez parki narodowe z przeznaczeniem na użytkowanie na cele ochrony przyrody oraz optymalizacji zarządzania.
ciągły 2021-05-17 2021-12-30 15/NC/OP/7.3/2021/cz.1-WYKUPY 2021 trwa nabór wniosków
7.3
część 1
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589
 
ciągły 2021-07-01 2023-06-30  20/NC/OP/7.3/2021/cz.1- PIERWOKUPY 2021-2023 trwa nabór wniosków
7.3
część 2
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589
 
ciągły II kwartał 2021 IV kwartał 2021   nabór planowany

8.1
część 1

(5.1/2020
część 1)

Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

Nabór ogłoszony w 2019 r.

dotacja

ciągły 2019-05-08 2023-12-29 34/NC/NE/5.1/2019/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
8.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26  72/PJB/NE/5.1/2020/cz.1-wnioski na 2022  nabór zakończony
8.2.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę - Program Stop Smog Szczegółowe informacje o naborze
ciągły 2021-03-31 2024-12-31 4/NC/OA/8.2/2021/Stop Smog trwa nabór wniosków

8.3

(5.6/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193

Nabór ogłoszony w 2019 r.

Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE

ciągły  2019-08-01 2021-12-28  71/NC/UR/5.6/2019/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków

8.3

(5.6/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór ogłoszony w 2020 r.

DOTACJE / PJB
Nabór podstawowy/uzupełniający dla wniosków o współfinansowanie projektów (tradycyjnych i zintegrowanych) składanych
w ramach Programu LIFE (Nabór LIFE/KE 2020).

ciągły 2020-05-04 2021-12-30  34/NC/UR/5.6/2020/LIFE-DOTACJA trwa nabór wniosków

8.3

(5.6/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 01.02.2021 r. na 15.02.2021 r.
z 15.02.2021 r. na 26.02.2021 r.

PJB 2021-01-02 2021-02-26 78/PJB/UR/5.6/2020/wnioski na 2022  nabór zakończony
8.3 Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

DOTACJE / PJB
Nabór podstawowy/uzupełniający dla wniosków o współfinansowanie projektów (tradycyjnych i zintegrowanych) składanych
w ramach Programu LIFE (Nabór LIFE/KE 2021)/ Planowany okres trwania do: 30.12.2022.
ciągły 2021-09-01 2022-12-30   nabór planowany
8.3 Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

INKUBATOR

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru:
z 15.06.2021 r. na 05.07.2021 r.

zmiana terminu zakończenia naboru:
z 05.07.2021 r. na 04.08.2021 r

ciągły 2021-04-22 2021-08-04  12/NC/UR/8.3/2021/Inkubator Wniosków LIFE nabór zakończony
8.4 Horyzontalne
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION
Stefan Dunin
stefan.dunin@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-970
 
ciągły 2021-03-17 2021-10-29 5/NC/UR/8.4/2021/Region-Pożyczka trwa nabór wniosków
8.6 Horyzontalne
Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Anna Gondek - Garas
anna.gondek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-643
 
ciągły 2021-05-05 2022-06-30 13/NC/OA/8.6/2021/POIiŚ trwa nabór wniosków

8.7

(2.3/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587
Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-10-30 2021-12-30  66/NC/OZ/2.3/2020/POIiŚ trwa nabór wniosków

8.8

(5.22/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949

Kontakt w sprawie naboru: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-04-03 2024-12-31 23/NC/UR/5.22/2020/NGO-FMG trwa nabór wniosków
8.9.1 Horyzontalne
Klimatyczne Uzdrowiska
Część 1) Adaptacja do zmian klimatu

Osoba do kontaktu: Paweł Skrzywanek
pawel.skrzywanek@nfosigw.gov.pl,
tel. +48 794 600 025

Koordynator programu: Bartłomiej Maliszewski bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2021-07-15 2024-03-29  21/NC/NZ/8.9/2021/klimatyczne uzdrowiska cz.1-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
8.9.2 Horyzontalne
Klimatyczne Uzdrowiska
Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych

Osoba do kontaktu: Paweł Skrzywanek
pawel.skrzywanek@nfosigw.gov.pl,
tel. +48 794 600 025

Koordynator programu: Patrycja Pelc patrycja.pelc@nfosigw.gov.pl,
tel.: 22 45 95 996

 
ciągły 2021-07-15 2024-03-29  22/NC/OA/8.9/2021/klimatyczne uzdrowiska cz.2-DOTACJA trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowe
Typy projektów:
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii)

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430

Dawid Karasek
dawid.karasek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

 
konkurs 2021-03-31 2021-05-28 POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 nabór zakończony
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 - 2021
9.4.1.4 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie:  Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 08.01.2021 r. na 29.01.2021 r.

kolejna zmiana terminu zakończenia naboru z 29.01.2021 r. na 31.03.2021 r.

konkurs  2020-11-09 2021-03-31  64/I/FN/7.4/2020/pellet nabór zakończony
9.4.2.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)
Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.10.2020 r. na 31.12.2020 r.

kolejna zmiana terminu zakończenia naboru z 31.12.2020 r. na 31.03.2021 r.

konkurs 2020-07-01 2021-03-31  36/I/FN/7.4/2020/geotermoa nabór zakończony

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna