Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej NFOŚiGW

U W A G A:
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do NFOŚiGW:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP – link do usługi Elektroniczna Skrzynka Podawcza NFOŚiGW. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można także odnaleźć na platformie ePUAP w katalogu usług: według podziału trytorialnego - w dziale "POLSKA" oraz według kategorii - w dziale "Pisma ogólne". W przypadku przekazywania pisma do NFOŚiGW  tą drogą, konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do NFOŚiGW:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES lub PKCS#7

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Adres elektronicznej skrzynki podawczej dla wykorzystania w systemach elektronicznych /rm5eox834i/SkrytkaESP

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również